Floating

Egentligen är floating något som har funnits under en mycket lång tid. Här handlar det om något som går så långt tillbaka som till 50-talet, där denna metod skapades för att kunna studera och observera astronauter i ett tyngdlöst tillstånd. Det skulle dock dröja fram till 1970 innan floating slutligen nådde Sverige. Då var det ingen som visste vad det var, och vilken nytta som detta kan göra för kropp och själ. Det är faktiskt inte förrän på senare år som kunskapen om floating har nått ut till den stora massan, och börjat upptas som en mycket effektiv behandling på många spa-anläggningar. En spa-anläggning som har denna behandling på menyn är Ramkvilla Hotell & Spa.

Behandlingar med floating

För att kunna ge behandlingar med floating behövs ett speciellt kar eller en mindre bassäng med grunt vatten. Här har vattnet saltats så att du kommer att kunna slappna av och flyta fritt på ytan. Många gånger spelas även mycket lugn musik under den tid som du får en behandling. Denna behandling är något som har påvisat att stresshofloatingrmonet sjunker såväl som blodtrycket. I samband med detta påskyndas utsöndringen av endorfiner, som ger ett mindre lyckorus och fungerar som en smärtstillande drog som tillverkas av kroppens eget försvar. På så sätt blir detta en naturlig behandling som kommer att ge en mycket bra effekt på hela din kropp.

Nu är det naturligtvis inte bara Ramkvilla och det spa som du finner där som har upptagit floating som en behandling. Här har det på senare år blivit en stor efterfrågan av denna behandlingsform, och idag har de flesta professionella spa-anläggningar detta på sitt program. Anledningen till att floating har blivit så uppmärksammat på senare tid är den forskning som har utförts på Karlstads universitet gällande dess positiva effekter och påverkan på trötta kroppar. Känner du dig trött och öm kan denna behandling vara något som hjälper dig.